Regulamin

Terminologia:

Właściciel - podmiot świadczący usługę dostępu do strony www znajdującej się pod adresem e-faktury.no. Właściciel Serwisu jest również Administratorem.
Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną lub prawną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych reprezentującą firmę i działającą w Jej imieniu.
Serwis - usługa znajdująca się pod adresem e-faktury.no

Warunki korzystania oraz zasady odpowiedzialności:

  1. Użytkownik zanim zacznie korzystać z zasobów Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem.
  2. Dostęp do Serwisu odbywa się w formie zdalnej poprzez internet.
  3. Użytkownik powinien posiadać tylko jedno konto, odpowiedzialny jest za nieujawnienie hasła dostępu do swojego konta osobom trzecim. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności dostęp do danych Użytkownika w wyniku logowaniem osób trzecich z winy Użytkownika.
  4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych.
  5. W ramach działania Serwisu obligatoryjnie przetwarzane są dane podane przy rejestracji. Serwis gromadzi również dane innych podmiotów poprzez dodanie tych informacji przez Użytkowników Serwisu.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Serwis.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych podczas rejestracji na potrzeby działania Serwisu. ( w tym firmom windykacyjnym) oraz w celach marketingowych.
  8. Wszelkie uwagi, reklamacje oraz propozycje mogą być zgłaszane za pomocą adresu mail znajdującego się w sekcji kontakt.
  9. Użytkownik ma obowiązek opłacać co miesiąc faktury, które będą się pojawiać w zakładce rozliczenia. W przeciwnym wypadku konto może zostać zablokowane a płatność odzyskana przy pomocy firmy windykacyjnej.
  10. Od maja 2014 roku faktury będą opatrzone numerem KID, który należy podać przy realizacji płatności. Do faktury rozliczeniowej doliczona zostanie opłata 10 NOK za obsługę KIDu.

Pomimo dołożenia największych starań aby wszystkie funkcje Serwisu działały poprawnie oraz były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Administrator nie udziela gwarancji na działanie programu. Przed wydrukowaniem i przekazaniem innym podmiotom faktury Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych ze szczególnym uwzględnieniem kwot. Za poprawność danych na fakturze odpowiada wyłącznie Użytkownik. Regulamin może być zmieniony w dowolnym czasie, Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania jego zmian.

Rejestracja w Serwisie ( założenie konta Użytkownika ) oraz korzystanie z pozostałych funkcji Serwisu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

Nota prawna

Zawartość Serwisu jest własnością Autora i chroniona jest przepisami prawa . Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z jego zasobów. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu.